Financování

Poradenství při financování

Rozvoj firmy si žádá značné prostředky a v případě vývoje je tato potřeba ještě silnější. Ovšem pro mnoho mladých firem je nedostatek financí nebo naopak nevhodně zvolené financování kritické. Na trhu se setkáte s rigidním přístupem k začínajícím firmám nebo naopak s hladovými dravci, kteří za vidinou velkého zisku zásadním způsobem omezí vliv zakladatelů.

  • Pomůžeme vám analyzovat skutečnou potřebu financování a jeho rozsah
  • Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější variantu financování a odřídit jednání s investory

Podpora soukromým kapitálem

Na trhu se pohybuje velká spousta nadšenců ochotných investovat do chytrých věcí. Na druhé straně existuje spousta zajímavých nápadů, které by velmi uvítaly prostředky na prototypování, vstup na trh nebo pro expanzi. Bohužel, jen ve velmi malém procentu situací se tyto dvě oblasti protnou včas.

  • Využíváme náš zavedený brand pro získávání rozvojového kapitálu
  • Garantujeme investorům go to market pod vedením zkušených profesionálů z oboru
  • Jasně definujeme metriky výnosů a rizik pro soukromý kapitál

Zajištění podpory z fondů na podporu inovací státu a EU

Stát i Evropská Unie investuje nemalé prostředky podpory inovací a konkurenceschopnosti. Pro tyto fondy je ovšem problematické vyhodnotit potenciál inovací. Pro začínající podnikatele je velmi složitá orientace ve všech možných výzvách a dotačních programech.